Συστήματα καθαρισμού του νερού προσαρμοσμένα σε κάθε απαίτηση !

Διαθέτουμε μία μεγάλη γκάμα από κορυφαίας ποιότητας φίλτρα νερού, αποσκληρυντές νερού, αφαλατωτές νερού με αντίστροφη ώσμωση, απιονιστές νερού D.I., αποστειρωτές με υπεριώδη ακτινοβολία (U.V.), δοσομετρικές αντλίες, ψύκτες ύδατος, κλπ. τα οποία ικανοποιούν κάθε απαίτηση και κατηγοριοποιούνται παρακάτω :