Στη Ελλάδα καταναλώνουμε ετησίως περίπου 6 δισ. φλιτζάνια.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες, καφετέριες αλλά και ιδιώτες ασχολούνται με την ποιοτική αναβάθμιση του καφέ με σκοπό ο καφεπότης να έχει το τέλειο φλιτζάνι καφέ. Αλλά, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που κάνουν αυτήν την σημαντική διαφορά ; Εκτός, λοιπόν, από την πρώτη ύλη (τον καφέ δηλαδή), την θερμοκρασία ετοιμασίας του καφέ, σημαντικό ρόλο παίζει αναμφισβήτητα και η ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούμε.

Διάφορες μελέτες έχουν γίνει κατά καιρούς, σε Ευρώπη και Αμερική, από διακεκριμένους επιστήμονες, με στόχο να βρεθεί το μυστικό του τέλειου καφέ. Με βάση τις δημοσιεύσεις αυτών των μελετών, καθορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ιδανικού νερού, που θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή καφέ.

Σε γενικές γραμμές το νερό που χρησιμοποιούμε πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία:

  • Ελεύθερο Χλώριο         0 ppm
  • Aγωγιμότητα                 το πολύ 400 μs/cm (ιδανικό 200μS/cm)
  • Oλική σκληρότητα       5-7OF
  • Αλκαλικότητα               40 ppm
  • pH                                   7

Το σκληρό νερό δίνει μία καλύτερη γεύση. Όμως, τα άλατα που δημιουργούνται στον εξοπλισμό (μηχανές καφέ κλπ.) ανεβάζουν το κόστος συντήρησης. Οι διάφοροι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην αγορά για την επεξεργασία του νερού που χρησιμοποιούνται στον καφέ έχουν τα υπέρ και τα κατά:

Εμφιαλωμένο νερό

Εξαρτάται από την πηγή που προέρχεται. Συνήθως τα εμφιαλωμένα νερά έχουν πολλά μεταλλικά στοιχεία με αποτέλεσμα να έχουμε μία πικρή – στυφή γεύση στον καφέ.

Απεσταγμένο νερό

Η χρήση του αποσταγμένου νερού προστατεύει τον εξοπλισμό, όμως επειδή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία στο νερό, η γεύση του καφέ δεν αναδεικνύεται (καφές στυφός – πικρός)

Νερό από συνδιασμό φίλτρων ΡΡ και ενεργού άνθρακα

Με την μέθοδο αυτή απομακρύνουμε από το νερό όλα τα ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια, δυσάρεστες οσμές, χλώριο – χλωροπαράγωγα, βελτιώνοντας παράλληλα την γεύση του. Μετά την επεξεργασία αυτή, θα παραμείνουν στο νερό όλα τα μεταλλικά του στοιχεία. Αν η αγωγιμότητα και η σκληρότητα του νερού δεν είναι πολύ υψηλή, το αποτέλεσμα στο φλιτζάνι μας θα είναι αρκετά καλό! Όμως, η μέθοδος αυτή θα δημιουργήσει προβλήματα από τα άλατα στον εξοπλισμό.

Νερό από αντίστροφη ‘Ώσμωση

‘Όπως και το αποσταγμένο νερό, έτσι και το παραγόμενο νερό από αντίστροφη ώσμωση, είναι αφαλατωμένο και δίνει μία επίπεδη γεύση στον καφέ λόγω την έλλειψης μεταλλικών ιχνο-στοιχείων. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει σκουριά στον εξοπλισμό λόγω του χαμηλού του Ph ‘Όμως, με τον κατάλληλο εμπλουτισμό και την προσθήκη μεταλλικών στοιχείων, έχουμε την δυνατότητα να αυξήσουμε την αγωγιμότητα του παραγόμενου νερού, επιτυγχάνοντας ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι μας.

Μαλακό νερό με χρήση αποσκληρυντή

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής, το νερό διέρχεται μέσα από ιοντοεναλλακτική ρητίνη, ισχυρά κατιονική και δεσμεύονται τα ιόντα του ασβεστίου και του μαγνησίου. Tο νερό αποκτά μηδενική ολική σκληρότητα χωρίς όμως να μεταβληθεί η ανθρακική του σκληρότητα και η αγωγιμότητα. Η έλλειψη των αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου, έχει σαν αποτέλεσμα  μίας επίπεδης γεύσης στον καφέ. Όμως το νερό αυτό δεν θα είναι επιβαρυντικό για τον εξοπλισμό. Με μία μίξη ανεβάζουμε την σκληρότητα στους 5-7 Γαλλικούς βαθμούς και έχουμε έτσι ιδανικό νερό για τον καφέ ενώ παράλληλα προστατεύουμε και τον εξοπλισμό από επικαθήσεις, σε ικανοποιητικό βαθμό.

Στήλες απαλκαλίωσης – αποσκλήρυνσης

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής, το νερό διέρχεται μέσα από ιοντοεναλλακτική ρητίνη, ασθενή κατιονική και μειώνεται η ολική σκληρότητα, η αλκαλικότητα (ανθρακική σκληρότητα), η αγωγιμότητα και το pH του νερού. Ένα όξινο pH (< 6,5 ) υποδηλώνει αυξημένη παρουσία ιόντων υδρογόνου στο νερό. Το όξινο νερό ουδετεροποιεί όλα τα μεταλλικά στοιχεία, δημιουργώντας μεταλλικά άλατα. Από την άλλη, η περίσσεια υδρογόνου δημιουργεί νέα οξέα τα οποία μπορεί να ενισχύσουν την οξύτητα του καφέ. Τα ροφήματα πιθανότατα θα έχουν στυφή ή και πικρή γεύση ανάλογα με το πόσο καβουρδισμένος είναι και ποιας ποικιλίας. Το γεγονός αυτό, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην γεύση του καφέ, αν έχει αρκετά όξινο χαρακτήρα (robusta). Επιπλέον μπορεί να προκαλέσει σκουριά στον εξοπλισμό λόγω του χαμηλού του Ph. Όμως, με μία ανάμειξη με σκληρό νερό, έχουμε την δυνατότητα να αυξήσουμε την αγωγιμότητα και το pH του παραγόμενου νερού, επιτυγχάνοντας προστασία της μηχανής και ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι μας.