Μονάδα επαγγελματικής αντίστροφης ώσμωσης η οποία συνδιάζει την ποιότητα των βιομηχανικών μονάδων με το μικρότερο δυνατό μέγεθος και κόστος. Πρόκειται για μονάδες πλήρως αυτοματοποιημένες, οι οποίες τοποθετούνται πάνω σε τοίχο ή στο δάπεδο και αποτελούνται από :

 •  Αντλία οριζόντια περιστροφική (rotary) υψηλής απόδοσης
 •  Μεμβράνη (ες) υψηλής ικανότητας LP – ULP
 •  Προ-φίτρο σωματιδίων μεγάλου τύπου
 •  Πιεζοστάτη χαμηλής πίεσης
 •  Ψηφιακό ελεγκτή με αυτόματο ξέπλυμα μεμβρανών
 •  Αγωγιμόμετρο παραγόμενου νερού
 •  Βάνα ανακύκλωσης απορριπτόμενου νερού (10-15%)
 •  Μανόμετρο υψηλής πίεσης
 •  Ηλεκτροβάνα ελέγχου τροφοδοσίας της μονάδας
 •  Ανοξείδωτη βάνα ρίθμισης της πίεσης λειτουργίας
 •  Σωλήνωση υψηλής ποιότητας από εύκαμπτο PE και ταχυ-συνδέσμους John Guest

→  Ικανότητα παραγωγής από 120 ως 240 λίτρα ανά ώρα

→ Είναι κατάλληλες για οικιακή αλλά και επαγγελματική χρήση και νερά χαμηλής αγωγιμότητας (TDS<1.000 ppm)