Πώς λειτουργούν οι αποσκληρυντές νερού και γιατί χρειάζεστε ένα

Πώς λειτουργούν οι αποσκληρυντές νερού και γιατί ίσως χρειάζεστε